tìm từ bất kỳ, như là spook:

2 definitions by tim fitzgerald, kolbie glionna

 
1.
ghetto ass shit
dude that was some g.a.s.
viết bởi tim fitzgerald, kolbie glionna 24 Tháng tám, 2010
 
2.
the combination of the words sick and sweet. sweet + sick=swick
dude that was a swick trick. man thats some crazy swick
viết bởi tim fitzgerald, kolbie glionna 24 Tháng tám, 2010