tìm từ bất kỳ, như là cunt:

1 definition by tippmann

 
1.
DTF
Down To Fuck
That girl is such a nymph, she doesn't need alcohol to be DTF.
viết bởi tippmann 31 Tháng năm, 2010