tìm từ bất kỳ, như là wyd:

1 definition by tl1234

 
1.
Agreeing
Agree with last definition.
viết bởi tl1234 07 Tháng tư, 2013