tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:

1 definition by togish1

 
1.
past tense of "to think"...see "thought"
ie: "so i thank earlier..."
viết bởi togish1 04 Tháng năm, 2009