2 definitions by tom tom, do we bear left hear?

Top Definition
a word for describing something that doesnt exist
peter - that meal was completely triliforgasly
john - you just made that word up, its a complete iblogg

peter - im scared of ghosts
john - ghosts are iblogg's
viết bởi tom tom, do we bear left hear? 14 Tháng mười, 2007
1) slang for baked potato

2) name for an ancient civilization
1) Give me a couple more schlongs

2) The aztecs were a very big schlong
viết bởi tom tom, do we bear left hear? 14 Tháng mười, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×