tìm từ bất kỳ, như là thot:

1 definition by tommy d717

 
1.
Male sexual organ used to reproduce.
Brett likes to play with his root.
viết bởi tommy d717 09 Tháng năm, 2006