1 definition by torbach

Top Definition
spank·ti·mo·nious \ˈspaŋk-tə-ˈmō-nē-əs, -nyəs\ - adj.
Feeling graced/superior by making claims to never masturbate, typically accompanied by insinuating others should not.
The women proselytized her spanktimonious gospel against the sin of indulgence by masturbation; "It is procreation not recreation!"
#masturbate #spank #righteousness #sanctimonious #sin
viết bởi torbach 01 Tháng chín, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×