1 definition by torbach

Top Definition
spank·ti·mo·nious \ˈspaŋk-tə-ˈmō-nē-əs, -nyəs\ - adj.
Feeling graced/superior by making claims to never masturbate, typically accompanied by insinuating others should not.
The women proselytized her spanktimonious gospel against the sin of indulgence by masturbation; "It is procreation not recreation!"
viết bởi torbach 01 Tháng chín, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×