tìm từ bất kỳ, như là sex:

1 definition by totedefking

 
1.
synonym for gay/stupid
"Wanna watch Jersey Shore?"
"No, that's bring."
viết bởi totedefking 05 Tháng chín, 2011