tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

1 definition by trackchicky

 
1.
TE
titty erection
Hannah: "Man, when I jumped in that lake I got some major TE."
Kara: "Haha yeah it was pretty damn cold"
viết bởi trackchicky 09 Tháng năm, 2010