3 definitions by treeofshit

Top Definition
tits that howl when they blow in the wind.
-"look at her tits blowing in the wind. ...and listen... they're howling!"

-"nice she has windy wolf tits."
viết bởi treeofshit 05 Tháng mười hai, 2009
a derogatory term for a fat bird.
Look at that bird, he's so fat, he's a winged whale.
viết bởi treeofshit 11 Tháng một, 2011
a spliff or joint containing sage; sage and cannabis rolled, sometimes with other herbs

originated west coast
hey man don't bogart that native

pass the native
viết bởi treeofshit 24 Tháng một, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×