tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by trillsta

 
1.
cool or awsome
I think the monk marthon is trill.
viết bởi trillsta 14 Tháng ba, 2009