8 definitions by trimbandit

Top Definition
Anyone with an opposing view.
Get a brain morans! Go USA!!!
viết bởi trimbandit 29 Tháng sáu, 2004
A guy who gets a lot of girls.
Although he's getting up in years, he's still quite the trim bandit
viết bởi trimbandit 27 Tháng ba, 2003
To have sex with a chick as weird as Bjork.
Dude, I totally pjorked that freaky chick from the party.
viết bởi trimbandit 15 Tháng mười, 2003
A gay smurf
Papa Smurf tried to finger my ass...that smaggot!
viết bởi trimbandit 15 Tháng mười, 2003
The male sexual organ.
Dude, that chick was greedy for some Plumpjack.
viết bởi trimbandit 27 Tháng ba, 2003
The absence of swell.
Dude, did you surf today?
Naw...Its been flat all week.
viết bởi trimbandit 27 Tháng ba, 2003
A thick penis(dickmeat).
A member of exceptional girth.
She seemed like a sport, but could not handle my thickmeat in her pooper.
viết bởi trimbandit 30 Tháng năm, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×