tìm từ bất kỳ, như là fleek:

1 definition by trippaholic

 
1.
aka "jk guys!" or "just kidding guys!"
room full of people...

"FIRE!!!!"

panic ensues....

"John Kerry guys!!!"
viết bởi trippaholic 24 Tháng năm, 2005