tìm từ bất kỳ, như là spook:

1 definition by tryfan

 
1.
Nothing
I din'do nuffink
viết bởi tryfan 27 Tháng một, 2011