tìm từ bất kỳ, như là smh:

1 definition by tryfan

 
1.
I din'do nuffink
viết bởi tryfan 27 Tháng một, 2011