tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by ultiwizard

 
1.
Slang for what's
Whatz=what's
viết bởi ultiwizard 03 Tháng mười hai, 2013