tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by unlimited 69

 
1.
Much better than fandamntastic. Its got 'fuck' in it so it has to be good :]
You did a fandamnfuckintastic job on your test, son!!! I am so proud of you!!
viết bởi unlimited 69 15 Tháng một, 2010