tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by ur lover

 
1.
the back of the knee
Alex rubbed my plexus and i felt so good.
viết bởi ur lover 24 Tháng tư, 2006