2 definitions by urgirlfriend143

Top Definition
(v) the action of killing someone with a battle rifle on halo. instead of being battle rifled... you are brifled.
"I just brifled Dan Hartman and he died"

"Oh damn, I would have killed him, but I got brifled"
viết bởi urgirlfriend143 13 Tháng sáu, 2010
DTP
(v) Down to play.

The action of being ready to play xbox 360 with a firend.
"Hey Billy, I'm DTP COD tonight" -Emily

"Oh cool, me too. I'm not going to a party tonight, so its all good." -Billy

"Finally! I'm going to kick your ass:)" -Emily
viết bởi urgirlfriend143 26 Tháng sáu, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×