tìm từ bất kỳ, như là doxx:

1 definition by v1ndictiv3

 
1.
>Shelby
Man..Sheldon is sooo much more 1337 than Shelby!
viết bởi v1ndictiv3 08 Tháng tư, 2010