tìm từ bất kỳ, như là rimming:

1 definition by vanhorn

 
1.
getting a blowjob whilst taking a stinky Shit.
Anthony really enjoyed it when christy gave him that blumkin last night.
viết bởi vanhorn 09 Tháng tư, 2007