tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by veach

 
1.
Uncle fester.. Web Guy
Captain Terrets..
F...F...F...F...F...F
Is it 5 o'clock yet
viết bởi veach 21 Tháng mười một, 2003