tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by vivek patel

 
1.
a terrorist who likes hacking in school
dont saeed u mite get caught
viết bởi vivek patel 16 Tháng tư, 2008