3 definitions by wangtianthu

Top Definition
Excl., Great, cool, fantastic, fabulous. (Chinese)
A: How did you like Disney Park?
B: Shuang!
viết bởi wangtianthu 02 Tháng mười, 2006
Essentially Upstate New York, used in the song "Joseph Smith American Moses" in the 2011 Musical "The Book of Mormon".
A small and odd village called oopstate New York.
viết bởi wangtianthu 07 Tháng mười, 2013
Excl., a Sichuanese (a branch of Southwestern Mandarin of China) slang which literally means "I f***", used to describe displeasure or distate.
Ngori, he's here again. I told him to f*** off yesterday.
viết bởi wangtianthu 02 Tháng mười, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×