tìm từ bất kỳ, như là bae:

1 definition by wayne nelson

 
1.
A big booty bitch who dates men named Aman
"Yo, Aman, how's that big booty bitch doin? She's a real "ratchet girl".
viết bởi wayne nelson 28 Tháng chín, 2013