tìm từ bất kỳ, như là sex:

1 definition by whodouthink

 
1.
short for hydrocodone
He was on hydros.
viết bởi whodouthink 11 Tháng tư, 2004