tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by whoville

 
1.
your number 2 ho
amanda is mike naabs b mount.
viết bởi whoville 10 Tháng bảy, 2008