tìm từ bất kỳ, như là plopping:

1 definition by wles000

 
1.
A San Diego thank you is a deep french kiss after performing anilingus.
She gave him a San Diego thank you after some freaky sex.
viết bởi wles000 18 Tháng tư, 2010