tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:

1 definition by wotsit

 
1.
noun. The anus. The poo chute.
My Sigmund Freud's are killing me. It feels like I'm passing broken glass through my cack pipe.
viết bởi wotsit 05 Tháng chín, 2003