tìm từ bất kỳ, như là thot:

1 definition by wtyaut

 
1.
A back to front mullet.
Aaron Lewis has a fullet.
viết bởi wtyaut 23 Tháng tư, 2003