tìm từ bất kỳ, như là sex:

1 definition by wvlkjvs WjbkdwBKJBDBKJ

 
1.
when somethingh awkward happens and then its silent
Friend: GRAB MY ASS
Me: ...

AWKWARD SILENCE
viết bởi wvlkjvs WjbkdwBKJBDBKJ 24 Tháng mười hai, 2011