tìm từ bất kỳ, như là sex:

1 definition by www.twitter.com/KiNG_JP

 
1.
To go %200
You had so much fire....You was going ham!!

Go ham my n***a, go ham! -Soulja Boy Tellem
viết bởi www.twitter.com/KiNG_JP 03 Tháng năm, 2009