tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by x Terri x

 
1.
Its a random word, that people shout out for no reason, one of the best random words :)
* sitting in the car and shouts "shabba" randomly *
viết bởi x Terri x 20 Tháng tư, 2005