tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by x W33 M33 x

 
1.
Bam
Idiot

Originates from Scotland
Possibly short for Bampot
Glaswegian - Git it up ye! Ya spazzy bam!!

English - HA HA! You are a spazzy idiot!
viết bởi x W33 M33 x 19 Tháng mười, 2006