tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by x213

 
1.
Abbreviation for Koreatown, Los Angeles
Lets kick it in K Town
viết bởi x213 02 Tháng một, 2010