tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by xGodOfPainx

 
1.
Simply, a cold shower.
guy 1: man, when i got home i had a Man Shower
guy 2: whats a man shower?
guy 2: a cold shower
viết bởi xGodOfPainx 26 Tháng tư, 2011