tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

1 definition by xRH!ANNAx

 
1.
1> name you call your hommies

2> an real ugly girl
1> xSUP DAWGx

2> xDAM THAT BITCH IS A DAWGx
viết bởi xRH!ANNAx 22 Tháng tư, 2005