tìm từ bất kỳ, như là sex:

1 definition by xRussian

 
1.
STS
Stop Talking Shit.
X: "I heard iPhone 5 is trash.."
Y: "STS.."
viết bởi xRussian 21 Tháng chín, 2012