tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:

1 definition by xinU

 
1.
What you shout while on Amphetamines.
Epic Win!
viết bởi xinU 19 Tháng chín, 2008