tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by xzibit2007

 
1.
A male person with a Bald head.
hey that is person is mugs (i.e. bald)
viết bởi xzibit2007 20 Tháng ba, 2007