tìm từ bất kỳ, như là darude - sandstorm:

1 definition by ya,tsaninsutl

 
1.
stupid word
like lol (verystupid)
viết bởi ya,tsaninsutl 02 Tháng tám, 2003