tìm từ bất kỳ, như là spook:

1 definition by ydizzle

 
1.
a super cool gangsta, that aint hairy
check out that nima!
viết bởi ydizzle 07 Tháng năm, 2006