tìm từ bất kỳ, như là tinder bombing:

1 definition by yellow t shirt

 
1.
smeared jizz
he had smizz on his face
viết bởi yellow t shirt 20 Tháng chín, 2010