tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by yo54mama

 
1.
Grow up ; don't be dumb , basic, childish, etc
Sam:Man I just farted

Bob: dude get your life
viết bởi yo54mama 15 Tháng mười, 2013