tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by yomp

 
1.
yea, yes
Nick is a loser, yomp
viết bởi yomp 21 Tháng bảy, 2003