5 definitions by youmakemehappy

Top Definition
the words to a song. lyrics can be spoken or sung. comes from the greek word "lyrikos".
i think that conor oberst writes good lyrics

#song #music #words #poetry #rhyme
viết bởi youmakemehappy 04 Tháng hai, 2008
shortened version of the word "forever"

like "whatev" which is the shotened version of "whatever"
this is taking forev...
#forever #f/e #f/ev #whatever #whatev #w/e #w/ev
viết bởi youmakemehappy 22 Tháng một, 2008
abbreviation for "whatev" which is a shortened verion of "whatever"

can be pronounced as "whatev" or simply as "wev"
that doesn't make sense but w/ev
#whatev #w/e #whatever #abbreviation #f/ev
viết bởi youmakemehappy 20 Tháng một, 2008
abbreviation for "forev" which is a shortened version of "forever"

similar to "w/ev", abbreviation of "whatev"

may be pronounced as "forever" or simply as "fev"
this is taking f/ev...
#f/e #w/e #forev #whatev #forever #whatever #abbreviation
viết bởi youmakemehappy 20 Tháng một, 2008
f/e
"f/e" is an abbreviation for "forever"

similar to "w/e", abbreviation for "whatever"

way better, though perhaps less recognised, than "4eva" which just looks a bit stupid

wow, i havent been online in f/e
#forever #forev #f/ev #whatever #whatev #w/e #w/ev #abbreviation
viết bởi youmakemehappy 20 Tháng một, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×