tìm từ bất kỳ, như là ethered:

1 definition by younggunz28

 
1.
A handgun
You will get smacked with the radiator if you keep fucking with me.
viết bởi younggunz28 25 Tháng bảy, 2010