tìm từ bất kỳ, như là spook:

1 definition by your borther

 
1.
DAM
Dumb ass Mexican
Christina Hicks, Rosa Martinez, Tabitha Something, etc are all DAM!
viết bởi your borther 07 Tháng bảy, 2009