tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by youre a blasphemer

 
1.
jesus is mexican
viết bởi youre a blasphemer 11 Tháng sáu, 2003