tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

2 definitions by yoyoninja

 
1.
a bros favorite kind of cheese
bro1- yo bro want a panini

bro2- hell yell broski
bro1- what kind of cheese u want brochacho
bro2- how bout some brovalone broham
bro1- totes!
viết bởi yoyoninja 07 Tháng chín, 2010
 
2.
the act of ejaculating semen
She wanted me to babble on her face but i missed and got my babble in her eye
viết bởi yoyoninja 23 Tháng tư, 2010