4 definitions by z4Z2

Top Definition
The Day that HALO 2 will come out.
Cortana: What if you miss?
MC:I wont.
viết bởi z4z2 19 Tháng tám, 2004
something that dj lost
DJ:Excuse me while i search for my sanity.....call teh cell
viết bởi z4Z2 12 Tháng tám, 2004
A Sandwhich with ham in the middle
person1:Want a hamburger?
person2:sure!
viết bởi z4z2 30 Tháng tám, 2004
typo version of "blue"
me:I'm wearing bleu shorts!
me:blue*
friend:are you gay?
friend:why are you telling me this
me:i dunno
viết bởi z4Z2 09 Tháng tám, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×